เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เจริญผล   เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256   18 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เจริญผล   จัดกิจกรรมอบรม \"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินระดับกองทัพบก\"   18 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระโดน   โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน    17 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังม้า   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังม้า   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดพิมพ์แผนที่สีพร้อมขาตั้งลงพลาสวู๊ด โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระโดน   โครงการสมุนไพรพอกข้อเข่าบรรเทาปวด    17 ส.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระโดน   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   17 ส.ค. 2561 0
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์แผนที่สีพร้อมขาตั้งลงพลาสวู๊ด โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของอบต.วังม้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 1
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 1
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3402/td>
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player