ท่านต้องการให้ อบต.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 12 )
48.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
20.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
16.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้การบริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 4 )
16.00%